Zavolejte nám
+420 379 794 331
Česky English Deutsch Russian
Drobečková navigace

Úvod > O nás

Tradice a historie společnosti Steatit s.r.o.

Historie společnosti sahá do roku 1835, kdy bylo povoleno Vrchnostenským úřadem panství stadionského v Koutě panu Josefu Mayerovi vybudovat nad obcí Klenčí manufakturu na výrobu levné a pestré užitkové keramiky, s cca. 20 pracovníky. Prvními dílnami byli kruhárna, glazovna, malírna, hlinárna, pecník a k výpalu byly postaveny dvě ležaté pece kasselského typu.

V roce 1865 byla manufaktura prodána novému majiteli, kterým se stal Němec Ludvík Mayer z Ansbachu. Tento zavedl pronikavá zlepšení do technologie (např. lití do forem) a pokoušel se o zavedení dekorativních německých vzorů.

V roce 1870 měla manufaktura již 30 zaměstnanců, avšak některé záměry se nezdařily a firma prodělala v období 1896 - 1912 úpadek.

Dobudování železnice Domažlice - Poběžovice v roce 1910 otevřelo přísun surovin, a proto v roce 1912 továrnu koupil a později přebudoval Jan Milota. První světová válka poněkud přibrzdila vývoj, avšak léta 1922 - 1929 byla pro továrnu vrcholným obdobím, kdy výrobky byly exportovány do jižní Ameriky, Indie, Indonésie, do anglických a holandských kolonií. V Evropě byly největšími obchodními partnery Francie a Německo. Světová krize zasáhla i do vývoje továrny, která se v roce 1929 dostala do úpadku. V době stávek v roce 1932 zde pracovalo již jen 70 zaměstnanců. Pokus přenést továrnu do Domažlic způsobil takové finanční ztráty, které přivedly továrnu v roce 1936 do dražby.

V roce 1940 koupila upadající továrnu německá firma ROSENTHAL ISOLATOREN G.m.b.H. ze Selbu, postavila nové budovy, strojní vybavení, elektrickou pec na teploty 1260 - 1400 °C a zahájila výrobu izolační a speciální keramiky pro válečný průmysl s cca. 260 zaměstnanci.

V poválečném období 1953 - 1958 byla továrna začleněna do podniku "Jizerské porcelánky Potočná", byla vybudována maloprofilová naftová tunelová pec, roční objem výroby dosahoval 163 tun. Po reorganizaci keramického průmyslu v roce 1958 se továrna stala součástí podniku "Závody silnoproudé elektrotechniky - Elektroporcelán Louny". Od roku 1959 bylo započato s výrobou na automatických lisech, což zvýšilo roční objem produkce na 500 tun, a proto bylo nutno v letech 1965 - 1966 vybudovat novou přípravnu hmot (bubny, míchače, kalolisy) a současně byly zavedeny nové výrobky - keramická tělesa s topnými spirálami.

V období 1967 - 1968 byla provedena celková rekonstrukce závodu v hodnotě cca. 10 mil. Kč, mj. tunelová pec přešla od topení olejem až k celkové přestavbě na elektrickou energii. Byla ukončena výroba porcelánu a později, v roce 1974, byla postavena nová rozprachová sušárna v hodnotě cca. 4 mil. Kč. V 80. letech 20.století se továrna stala jedním z nejlepších podniků v této branži v celé ČSSR, kdy objem výroby dosahoval ročně cca. 900 tun.

V rámci privatizace se továrna stala od 1. července 1994 samostatnou soukromou společností s názvem STEATIT  v.o.s. pod vedením skupiny společníků, kteří vypracovali strategický plán rozvoje s hlavním cílem - produkce výrobků a služeb s vysokým stupněm jakosti. Firma ji zabezpečuje systémem jakosti dle normy ISO 9001:2009, kterou poprvé certifikovala 23.10.2003. Po změně majitelů společnost v roce 2008 převedla obchodní formu na Společnost s ručením omezeným a název STEATIT s.r.o., začala s modernizací výrobní techniky (řízený poloautomatický lis, plynové komorové pece s dospalovací komorou, CNC soustruh …) pro zvýšení jakosti a objemu výroby.